Fugler i Lofoten: Høst

Hauksanger fanget inn for ringmerking

Hauksanger fanget inn for ringmerking

Lofoten er kjent for å trekke til seg sjeldne østlige rariteter om høsten, og målrettet satsing i området kan gi resultater i form av uvanlige funn. Sjøfugltrekket langs yttersiden av Lofoten er også en opplevelse: hundrevis av krykkjer, flere titalls polarmåker og gulnebblom kan sees på gode dager. Hvitkinngås, ringgås, ulike typer joer med mer trekker også forbi dette området.

Krykkjene er til stede i Lofoten året rundt

Krykkjene er til stede i Lofoten året rundt

Jaktfalk - et mektig syn!

Jaktfalk – et mektig syn!

Temmincksnipe sees oftest i august

Temmincksnipe sees oftest i august

Fuglearter å se spesielt etter om høsten i Lofoten

For liste over alle fugler observert i Lofoten, og mer generell informasjon: http://www.fugler-i-lofoten.no