Fugler i Lofoten: Vinter

Måke i vinterlys

Måke i vinterlys

Et mildt havklima og biologisk rike havområder gjør Lofoten til et spennende sted for fuglekikking og fotografering også om vinteren. Yttersiden og straumene byr på gode næringsforhold for en rekke sjøfugler, så vel som havørn. Ulike typer sel, oter og hval kan man også være heldig å få oppleve i disse farvannene. På innsiden av Lofoten er det stort sett de lune havnene som har ansamlinger av fugl å vise til.

Ved enkelte lokaliteter kan man oppleve tosifret antall polarmåker og gulnebblom, mens praktærfuglen opptrer i små og store flokker langs hele yttersiden. Flere tusen individer bruker vinteren i Lofoten.

I mer lunt farvann overvintrer sangsvanene, og krattskogen huser gode bestander av lirype.

Mulstøa i Flakstad tidlig vinter

Mulstøa i Flakstad tidlig vinter

Grønlandsmåke fra Henningsvær på Austvågøya

Grønlandsmåke fra Henningsvær på Austvågøya

Praktærfugl, kanskje verdens vakreste and?

Praktærfugl, kanskje verdens vakreste and?

Fuglearter å se etter om vinteren i Lofoten

For liste over alle fugler observert i Lofoten, og mer generell informasjon: http://www.fugler-i-lofoten.no