Fugler på Andøya – Sommer

Andøya er Norges 10. største øy, og kjent for sine vidstrakte myrområder. Folk her lever blant annet av fiske og turisme. Turistene vet blant annet å sette pris på hval – og fuglesafari, midtnattsol, toppturer og hvite strender.

Fuglelivet er meget rikt hele året, men det er om sommeren man kan oppleve mangfoldet av de mange hekkeartene. Det er en rekke sjøfuglkolonier på Andøya, øya Bleik er særlig kjent for sine mange lunder. Rundt 80.000 par med lunder hekker her. På vestsiden av Andøya hekker det også alke, lomvi, teist, havsule, toppskarv og storskarv. Andre sjøfugl som utnytter de rike fiskeressursene her er makrellterne, rødnebbterne og tyvjo.

På østsiden av øya finnes det en rekke spennende fugleområder, ofte i overgangen mellom kulturmark og sjø. Små dammer, brakkvannsområder og fjære gir et stort utvalg av hekkearter, og en rekke ulike typer ender. Det finnes dessuten fortsatt hekkende brushane i enkelte områder, disse er lettest å finne på våren. Midt på øya finnes større myrområder, der arters som smålom, storlom og blåstrupe hekker. I mai er de store flokkene med kortnebbgås og hvitkinngås på besøk på vei videre nord.

Arter å se etter vår/sommer: