Fugler på Røst – Høst

Et Røst er kjent som en god lokalitet for å finne sjeldne sibirske og amerikanske gjester om høsten, er velkjent i inn og utland. Det som kanskje er mindre kjent er at Røst også gir sjanse for et bredt spekter av arter på denne tiden, mange i store antall. Rovfugler som jaktfalk og havørner innbyr gjerne til nærkontakt, mens vaderflokker, ender og gjess raster og trekker forbi. På høsten er de mange ungfuglene ofte svært tillitsfull. Fuglekikking og fotografering på Røst om høsten er noe av det mest spennende man kan foreta seg i Norge hva fugleliv angår. Men, om høsten, som ellers om året, må man være forberedt på det som måtte komme av vær.

Arter å se etter om høsten: