Fugler på Røst – Sommer

På det flate Røstlandet bor det 500-600 innbyggere, der det meste av næringsutviklingen og levegrunnlaget er bygd rundt fiskeri og tørrfiskproduksjon. Røstlandet er egentlig en samling av øyer bundet sammen av bruer og moloer.
Lengre sør skyter sjøfuglfjellene seg opp av havet, og dominerer horisonten. Det er her de store sjøfuglkoloniene finnes. Lundefuglen, sammen med alle de andre beboerne i fuglefjellene, må bare oppleves. Fra midten av juni er det også muligheter for å oppleve de svært karismatiske havsvale og stormsvale (sistnevnte sjelden) på havet, og flere av våre turer er rettet inn mot disse artene. Dette er svært pelagiske arter du du sjelden vil se andre steder enn nettopp på Røsthavet.

På Røstlandet hekker det et vidt spekter av arter, og mange finner man i gode antall. Våtmarkssystemet på Røst kan by på brushane, svarthalespove, svømmesnipe, lappspurv, og en sjelden gang hekker også stjertand og skjeand. Gode fuglelokaliteter finnes spredt ut over hele øya, fuglekikking på Røst er sannelig en glede! Man bør også ta seg tid til en tur ut i Øyran, fjæreområder og hekkeområder som strekker seg fra flyplassen og mot sørvest. Her kan tettheten av fugl være spesielt stor. Nærkontakt med steinvender, spovene og blant annet tyvjo gir gode fotomuligheter, men man må aldri forstyrre hekkende fugler unødvendig.

Arter å se etter vår/sommer: