Fugler på Røst – Vinter

Fuglekikking på Røst vintertid vil knytte seg til de ofte store mengdene måker og sjøfugl som er å se rundt øya. Flere titalls polarmåker (ofte med overvekt av voksne fugler, og gjerne i flokker) er ikke uvanlig på en dag, og med rette værhold kan øya by på grønlandsmåker. Havørna kan også by også på nærkontakt og gode foto-muligheter. Det er størst mulighet for kongeørn på denne tiden. Mildt klima kombinert med større fjæreområder gjør at en del vadefugl som ellers er uvanlig vinterstid i Nord-Norge, sees i flokker her. Riktig tallrik er det likevel kun fjæreplytt som er av vaderne.

Arter å se etter på vinteren: