Lofoten birding

Ankomst av trekkfugler på våren

Ankomst av trekkfugler på våren

Jeg tror de fleste er enig med meg, når jeg sier at et sikkert vårtegn er når Linerla dukker opp. Jeg har alltid bodd på Østlandet, og enkelte år kommer den riktig så tidlig, og den er et flott syn der den tripper av gårde – med den vippende stjerten sin.

De som virkelig har god greie på fugler, kan sikkert komme med andre sikre vårtegn – med tanke på hvilken arter som kommer til hvilke tider. De fuglene som overvintrer, er på en måte ikke så spennende som trekkfuglene. Dette kommer sikkert av at vi er vant med å ha dem rundt oss hele tiden, ja det blir liksom en selvfølge å ha dem i vår fauna. Men la oss se litt mer på trekkfuglene, slik at vi blir enda litt mer kjent med dem.

Kommer i bølger

Det er vel en kjent sak at ikke alle fuglearter, ankommer på samme tid når våren og sommeren kommer. Dette har hovedsakelig en årsak, nemlig det at det svært store variasjoner i hvor langt de har flydd. Man skiller ofte trekkfuglene inn i to forskjellige klasser, nemlig etter distanse på trekkrutene deres – kortdistanse og langdistanse.

Sanglerka og Vipa

Jeg som var sikker på at Linerla er en av de første trekkfuglene som ankommer landet vårt, tok altså grundig feil. De to artene som normalt ankommer først, er nemlig Sanglerka og Vipa. De kan faktisk komme allerede i februar-mars måned, og overvintrer stort sett i Vest-Europa – med andre ord ikke så fryktelig lang trekkrute.

Kan også overvintre

Fr tid til annen hender det faktisk, at enkelte trekkfugler velger å bli værende her vinteren i gjennom. Dette er typisk for milde og snøfattige vintre, og da spesielt i den sørlige delen av landet vårt.

Nord-Afrika og Midtøsten

Nå er fortsatt på kortdistanse, men med noe lenger flyreise – og gjerne med ankomsttid til Norge i april. Min favoritt Linerla tilhører denne gruppen, som enten flyr fra Midtøsten eller Nord-Afrika. Det er ikke annet enn imponerende, at så små fugler kan tilbakelegge tusenvis av kilometer på kryss og tvers av kloden vår. Jeg synes i alle fall at Linerla, burde kvalifiseres til mellomdistanse – men en slik gruppeinndeling finnes altså ikke.

Løvsanger og Svarthvit fluesnapper

Disse to krabatene liker det godt og varmt, mens vi andre må fryse oss gjennom vinterhalvåret – så koser Løvsangere og Svarthvit fluesnapper seg i tropiske strøk i Afrika. De ankommer Norge typisk i mai måned, sikkert ganske så slitne etter den lange turen nordover.

Sør-Afrika

Vi må nesten til tiden rundt midtsommer, før de siste av langdistansefuglene går inn for landing. Det er eksempelvis arter som Tårnseiler og Gjøk, som tilhører denne gruppen. Senere skal vi se mer på hvilke arter, som er å finne innenfor disse to gruppene – kort- og langdistanse. Det er jo litt spennende å vite hvor de flotte fuglene du ser på sommeren, faktisk oppholder seg på vinterstid – vel og merke hvis det er en trekkfugl da så klart. Det kommer ganske så raskt, mer om dette med trekkfuglene våre.