Lofoten birding

Birding

Svaner

Svaner hører til andefamilien, og det fins to forskjellige fugleslekter: Coscoroba og Cygnus. Cygnus har seks svanearter, og i Norge fins sangsvane og knoppsvane. Polarsvane og dvergsvane ligner på sangsvane, men de er mindre. De to siste artene i Cygnus heter svartsvane og svarthalssvane og lever langt sør, i Australia[…]

Fortsett å lese»

Sjøfugler som gruppe

Sjøfugler som gruppe

Vi har skrevet en hel del om forskjellige fuglearter, og fokuset har vært mest rettet mot artene som finnes i den nordlige landsdelen. Det at Norge er et land med mye sjøfugl er allmenn kjent, og det er kanskje ikke så unaturlig at det er slik med den lange kystlinjen[…]

Fortsett å lese»

Gråspurv

Gråspurv

Vi har nok vært innom og snakket litt om denne lille krabaten tidligere, men nå skal vi fordype oss i denne for mange litt kjedelige og trauste fuglearten. Jeg vet ikke helt hva det er med gråspurven for min del, men jeg faktisk alltid vært imponert over den. Den er[…]

Fortsett å lese»

Fuglelivet i Lofoten er sårbart

Lofoten

Vi har gjennom mange artikler blitt bedre kjent med hva Lofoten har av fugleliv, og mye av dette er unikt i både nasjonal og global sammenheng. Men vi skal også være klar over sårbarheten, for det som skjer i Lofoten vil kunne påvirke bestanden av sjøfugl – langt utenfor våre[…]

Fortsett å lese»

Rødnebbterne

Rødnebbterne

Jeg har funnet ut at egentlig alle fuglearter, har sine særegenheter og sitt særpreg. Noen av de er kanskje mer ekstreme enn andre, og dette gjelder i alle fall den ene av de to artene vi nå skal se litt nærmere på. Jeg vet jeg har nevnt det før, men[…]

Fortsett å lese»
1 2 3 5