Lofoten birding

Duer til elsk og besvær

Duer til elsk og besvær

Jeg har tidligere snakket varmt for duene, noe jeg fortsatt gjør. Men det er en kjent sak, at de også kan volde en del skade og problemer. Det er nok først og fremst by duene, som står for de problemene som duene kan føre med seg. De andre dueartene, opptrer ikke i et slikt omfang så det utgjør noe stort problem. Dessuten lever de ofte på steder, som ikke kommer i konflikt med mennesker på samme måte – som det ofte skjer når by duene blir for mange eller slår seg ned på steder som ikke er ønsket.

Atferd hos By duer

Dette er i utgangspunktet stasjonære fugler, noe som betyr at de holder seg stort sett i samme område. Men til tider kan de ta det som kalles for næringstokt og streiftokt, i dette ligger det hovedsakelig at de er på jakt etter mat. By duene er avhengig av mennesker for å kunne finne seg føde. I bymiljøer, er det mest vanlig av duene opptrer i flokker. Disse kan være fra noen titalls til flere tusen fugler, mens man også kan observere dem kun parvis også.

Kan bli svært tamme

Siden By duene er avhengig av mennesker for å finne føde, blir de ofte svært tamme når de mates. Det finnes duer som uten problem spiser rett fra hånden, og de er uansett ganske så nærgående i jakten på maten. De trives også på steder som de finner mat på bakken, som ved gatekjøkken, kiosker og liknende. I tillegg til typisk mat som vi gir dem, spiser de også frø, korn og insekter. En due kan klare seg en del dager uten mat, men vann må de ha daglig.

Skadedyr

Duer er i utgangspunktet ikke noen skadedyr, men i for stort antall i et avgrenset område – blir de betegnet som skadedyr. Det er et faktum at man en rekke steder har iverksatt omfattende tiltak, for å redusere bestanden for å avgrense skadene som kan oppstå. Det er som jeg var inne på tidligere, størst problem knyttet til avføringen fra duene. Dette kan tette takrenner, nedløpsrør, ødelegge fasader og taktekking osv. Billakken er heller ikke så glad i den etsende dueavføringen. Så som vi forstår er det mye skade som kan gjøres, og ofte får det store økonomiske konsekvenser.

Næringsmiddelindustrien ekstra utsatt

Man kan jo tenke seg hvilket problem, restauranter og bedrifter som produserer mat – kan få hvis de har duer i sin nærhet. Smittefaren fra avføringen, er langt større enn det kanskje mange er klar over. Det brukes årlig store summer, for at bedrifter ikke skal påføres skade eller tap som en følge av duer. Den beste måten å bekjempe problemet på, er å hindre duene å komme seg inn i bygg og i nærområdene – slik at smitten ikke kan spres.

Mange måter å fange duer på

Om man skal fange duene for så å avlive dem, eller om man fanger dem for å sette dem ut igjen på et annet sted – er noe man må avgjøre. Fagfolk sier at utplassering etter fanging, ofte har lite for seg. Dette fordi duene, er flinke til å finne tilbake til sitt tilholdssted. Fanging kan skje med feller eller nett, dette er nok de mest brukte metodene. Eventuell avliving, må skje på en skånsom og forskriftsmessig måte. Det er nok mest vanlig å leie inn personell som har kompetanse på området, og det er ikke uten videre lovlig å fange og drepe duer. Man kan også sette opp skremsler, plastutgaver av rovfugl er en del brukt og skal visstnok være ganske effektivt.