Lofoten birding

Ender i Norge

Ender i Norge

Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner veldig godt til de ulike artene, når det kommer til ender. Det er nok med meg som med en del andre, at det er Stokkand som vi kjenner best til. Dette har så klart å gjøre med, at dette er den desidert mest utbredte arten vi har i Norge – innenfor andefamilien. Jeg lærte meg tidlig, at den anden med de flotteste fargene – ja det var hannen. Jeg må nok innrømme at jeg lenge trodde det var motsatt, men slik er det altså ofte ikke i dyreriket. Det å sitte langs elva og se på ender, var noe helt spesielt. De svømte ofte i kulper og rolige deler av elva, men de våget seg også ned strykene kan jeg huske. Det å mate ender var noe helt spesielt, det gikk stort sett i brødbiter som de ofte måtte dykke etter.

Andefamilien

Ordet Ender er en fellesbetegnelse som vi bruker, på en gruppe fugler som sorterer inn under andefamilien. I Norge er det vanlig å dele andefamilien inn i tre grupper: Dykkender, Fiskender og Gressender. Som jeg var inne på innledningsvis, er det hannene som har den flotte praktdrakten. Denne drakten, er det vanlig at de har allerede fra tidlig på høsten. Men rundt midtsommer, så skifter de til en mindre prangende drakt for en kortere periode. Men dette er kun noen få uker midt på sommeren, når høsten kommer er de like flotte igjen – for da starter nemlig jakten på en make.

Gressender

Den mest kjente andearten i Norge, nemlig Stokkanden – tilhører Gressender familien. Det som kjennetegner denne slekten ved deres atferd, er at de sjeldent dykker – og at de har evnen til å fly rett opp fra vannflaten. Ender i de andre andeslektene, har ikke denne ferdigheten. Vi snakker da om Dykkender og Fiskender. De kjennetegnes ofte av at de må «springe» på vannflaten, før de kan lette og fly. Gressender finner helst føden sin, på steder hvor de slipper å dykke. De tar hodet under vann, men det er gjerne på en grunne så det holder med halen over vannet. Dette er jo typisk, når du ser en Stokkand lete etter mat. Det de helst spiser er; Insekter, planter, mark, det er dette de stort sett finner under eller over vann. Men på land så spiser de også bær, frø og korn.

7 arter som er vanlige i Norge

Alle artene innenfor Gressender familien, holder seg til ferskvann i hekketiden. Men ellers er de like gjerne å finne i saltvann, som i ferskvann. Dette er de 7 artene som er godt etablert i Norge: Skjeand, Knekkand, Stokkand, Brunnakke, Krikkand, Stjertand og Snadderand.

Noen litt mer sjeldne arter

Vi er fortsatt innenfor Gressender familien, men med noen familiemedlemmer som er ganske så sjeldne her i Norge. Gullkinnand, Amerikablesand, Amerikakrikkand, Blåvinge and og Rødfot and. Vi skal senere bli kjent med de andre familiene, og jeg synes oppriktig talt at Stokkanden – fortjener mer omtale. Dette er jo en fugl som de aller fleste av oss har et forhold til, og det er uten tvil den mest tallrike anden vi har i Norge.