Lofoten birding

Fjellvåk og Svarthvit fluesnapper

Fjellvåk og Svarthvit fluesnapper

Vi fortsetter vår serie med spennende trekkfugler, som vi finner i den nordlige landsdelen.

Både Fjellvåk og Svarthvit fluesnapper, er denne kategori fugler – men der stopper også alle likheter. Fjellvåken er en relativt stor fugl som ikke trekker så langt, men Svarthvit fluesnapper er ganske så liten – men trekker desto lenger på høsten. Om dere kjenner disse fugleartene fra tidligere vet jeg ikke, men her kommer i alle fall litt faktaopplysninger om dem begge. Svarthvit fluesnapper, har vi vel vært så vidt det er innom tidligere også – men denne krabaten er det bare morsomt å bli bedre kjent med.

Fjellvåk

Dette er norges vanligste rovfugl, og den kan minne om Havørn men er betydelig mindre i størrelsen. Den er lett å få øye på, der den henger i luften på utkikk etter bytte.Den har noen ganske så lette kjennetegn, med sin lyse stjert og svarte bånd ytterst på den, og vingen har en tydelig svart flekk på undersiden.

Flere unger når det er museår

Fjellvåken er veldig avhengig av fjellrotter og markmus, de årene det er lite av dette så skjer det at hekkingen blir mislykket. Men med gode eller normale museår, så er det vanlig med 2-3 unger.Det er mest vanlig at den bygger reir på berghyller i fjellet, men det forekommer også at den slår seg ned i trær.

Trekker til Øst-Europa

Under normale forhold, så er det Øst-Europa som er Fjellvåken sitt mest vanlige overvintringsområde. Men det har faktisk forekommet, at den også overvintrer i Norge – om tilgangen på mat er god nok.

Svarthvit fluesnapper

Dette er en flittig bruker av fuglekasser, ja faktisk den mest ivrige av dem alle. Det er hannen som finner fuglekassen, og prøver å lokke til seg en hunn for å sjekke at den duger som rugeplass.Det er ikke uvanlig at denne fuglearten, tar fuglekasser som allerede er tatt i bruk. Den legger rett og slett reiret, over det reiret som allerede er bygget der.

Men først prøver den å jage vekk de som allerede bor der, dette kan ofte gå utover Kjøttmeisen – som også liker fuglekasser godt.

Hannene kan ha flere reir

Det er slett ikke uvanlig at Svarthvit fluesnapper hannene, har unger i to forskjellige reir. Etter at den første hunnen har lagt egg, så finner de seg en annen partner og gjentar samme affæren med den nye.Denne formen for flerkoneri, er mest vanlig jo lenger syd man kommer. I Nord-Norge er det mest vanlig at hannen holder seg til sin partner – ja om han i det hele tatt finner noen. For det er langt færre hunner i nord, enn det man finner lenger sør.

Vest-Afrika

Dette er det mest vanlige område for Svarthvit fluesnapper, å trekke til på høsten. Den kommer tilbake til Norge i begynnelsen av mai, og det er vanlig at hannene kommer først.Om dette skyldes at hannene flyr raskere enn hunnene, vet jeg ikke. Men det mest sannsynlige, er nok av hannene starter på trekket nordover fra Afrika tidligere enn hunnene.