Lofoten birding

Fugler på land og til sjøs

Fugler på land og til sjøs

Hvis vi videre beveger oss litt fra skogen og retning sjøen igjen treffer vi mange fuglearter underveis. Som vanlig vil vi alltid treffe på de «daglige» fuglene igjen. Alt etter som hvilken tid på året dette er. Men la oss anta at det er sommerstid vi er på vår virtuelle fuglereise. På vei ut av skogen finner vi flere forskjellige spetter. Det er ikke mange «hakkespetter» i Norge. Det er syv kjente arter som hekker her i landet. Det antas å være et sted mellom 15 og 50 tusen par som hekker i Norge hvert år.

Ute av skogen

Disse syv «norske» spettene er; Svartspetten, Hvitryggspetten, Gråspett, Grønnspett, Dvergspett, Tretåspett og Flaggspetten. Alle disse kan man gjenkjenne på deres «tromming» om man ønsker å studere noen av artene nærmere. Vel ute av skogen får vi se flere av de nevnte daglige fuglene. Skjærene flyr rundt og holder på meg sitt – det samme gjør kråkene. Vi oppdager også at Linerlen tripper freidig foran oss på vår vei ut mot havet. Vi ser også flere blåmeiser borte i skogbrynet og spurvene svinser hit og dit i alle retninger. Der fløy det jammen en trost rett forbi oss også.

Mange arter

Av verdens kjente cirka 10 000 fuglearter, finnes godt under 500 av dem i Norge. Og ikke mer enn cirka halvparten av dette igjen – eller cirka 220 arter hekker her regelmessig. (Dette er ganske gamle tall så det kan være noe endringer). Når vi nærmer oss havet igjen begynner vi tydelig å se måkene øke i antall, det gjelder både vanlig måke, hettemåke og flere andre arter. Noen ender ser i også komme flyvende og inn for landing på vannet bortenfor oss.

Sjøkanten

I sjøkanten der vi nærmere oss finner vi også flere nye arter. Også i våtmarkene som er like før vi kommer ned til sjøen. Noen par med Viper har funnet på å slå seg til ro her. Vipen er en fugl som tilhører Vipeslekten og denne vi treffer på er en av 24 kjente arter. Vipa er ikke her hele året, men trekker kort av sted – tilhører altså de fuglene som kalles for kortdistansetrekkfugl. Når vi kikker litt utover sjøen ser vi jammen 6 prektige hvite svaner svømmende omkring. Det er store og prektige fugler. Svanene er en gruppe i andefamilien sammen med gjessene. Gjessene kan vi også høre at det er noe i nærheten der vi er, men vi kan dessverre ikke se dem. Men utvilsomt at det er noen gjess vi hører vingesusen fra. Helt umulig å ikke gjenkjenne den lyden.

Det er tre arter svaner som er vanlig i Norge. Dvergsvanen, Sangsvanen og Knoppsvanen. Svanene lever som oftest nær kysten og er nesten kun plante etende. Men de kan ta noe små mengder dyr fra vannet fra vannet. Et svanepar er monogame mot hverandre og lever ofte sammen hele livet. Det som er litt spesielt men svanen er at begge foreldre deltar aktivt i bygging av reir og rugingen eller klekkingen av egg.