Lofoten birding

Kort om duer

Kort om duer

Jeg synes duer er noe helt spesielt, dette mest fordi man ofte får oppleve de på nært hold. Som liten gutt husker jeg godt disse flotte fuglene, når vi matet dem i parker og andre steder de samlet seg. Jeg kan godt huske at jeg hadde et annet navn på dem, nemlig «Kakkender» Det er jo som dere sikkert forstår, by duene jeg snakker om. Det var nok den karakteristiske bevegelsen på hode og hals, som gjorde at jeg gav dem et nytt navn. Hvor jeg tok siste endelse av navnet fra, nei det vet jeg sannelig ikke. For duene minner jo ikke mye om ender, men det kan ha en sammenheng med at vi også matet ender i Akerselva. Jeg vil se nærmere, på nettopp disse to fu gleartene – duer og ender. Men la oss starte med duene, og det er jo langt fra bare by duer som finnes i vår fauna.

Mer enn 40 slekter eller arter

Jeg er litt usikker på om det er riktig å benevne de forskjellige duene, som slekter eller arter. Men uansett finnes duene i mer enn 40 varianter, innen det som naturlig nok kalles duefamilien. Vi finner nok ikke alle disse i Norge, men vi finner nok langt flere enn de man vanligvis ser på fortau, takfasader og parkanlegg.

Produktive fugler

Det at de vanligvis har 2 kull årlig med egglegging, er noe som skiller duene fra de fleste andre fuglearter. Men dette kan naturlig nok, også være årsaken til at de finnes i et så stort antall. I alle fall er det slik med by duene som i en del områder faktisk kan bli en plage i form av kurring, dueavføring og til dels duefjær. Den karakteristiske kurringen som duene har, finner man ikke hos noen andre fuglearter. Det som også skiller de fra andre fugler, er at de gir ungene sine melk. Ikke melk slik vi kjenner den, men en type duemelk som kommer fra kroen til moren.

Symboliserer fred og kjærlighet

Det er nok ikke typiske by duer, som i utgangspunktet symboliserer fred. Men de hvite duene, er symbol på fred. Man finner jo også hvite by duer, men vi skal se litt mer på de forskjellige artene litt senere. Turtelduene er symbol på kjærlighet, det er nok derfor kjærestepar ofte får dette klengenavnet. Men det at duene i seg selv oppleves som kjærlige og fredelige vesen, er jo selve begrunnelsen for at de brukes nettopp som symbol for noe trygt og godt. Innen vår egen religion Kristendommen, symboliserer duen Den Hellige Ånd.

Brevduer

Lenge før internett og moderne postgang, ble duene brukt til å formidle viktige beskjeder og meldinger. Det at de fikk navnet Brevduer, var da ganske naturlig og selvforklarende. Norge har ikke noen stor tradisjon for bruk av Brevduer, i alle fall ikke slik vi kjenner til fra andre steder i verden. Men i dag er dette en hobby, som vi også finner i landet vårt. I senere artikler skal vi se nærmere, på de forskjellige type duer du kan finne i Norge. Det kan jo dukke opp ett og annet du ikke visste om disse flotte fuglene.