Lofoten birding

Litt større fugler i Norge

Kråke

Jeg har så vidt vært innom dem i en tidligere artikkel her. Om to litt større fugler som vi kanskje både hører og ser det aller meste av året. Den ene beveger seg kanskje ofte litt utover sjøen også, mens den andre er bare rundt hushjørnene. Ja jeg snakker om måken og om skjærene. Du har selvfølgelig tredjemann også i denne gjengen ved kråka. Den holdt jeg på å glemme.

Skjære

Skjærene går for å være en ganske smart fugl. Derfor skal man være forsiktig med åpne vinduer og ha ting liggende i vinduskarmen dersom det finnes skjærer i området. De er ganske glade i ting som skinner og blinker i sollyset. De tilhører kråkefamilien, og det finnes en del underarter. Men det er bare to som er i Norge. Lokalt har de flere andre navn også enn skjære. Mange kjenner den som Sjura, skato, skjure, skjurru eller skjor. Den arten vi kjenner kan bli opp til en halv meter stor og veier opp mot en kvart kilo (250 gram). Størrelse og vekt kan selvfølgelig variere en del, men generelt er hannen noe større enn hunnen – rundt 10 prosent.

Et skjærepar holder sammen hele tiden og er monogame. Det legges pluss minus fem egg og de klekkes etter cirka tre uker. Ungene er da i reiret i cirka fire uker før de kan fly. Men de er avhengige av foreldrene til de nesten tre måneder gamle. Frem til da er de et ganske enkelt bytte for andre rovfugler. Skjære har en forventet levetid på tre år, men det har blitt funnet skjærer som er hele 15 år gamle.

Kråke

Kråken er en smart fugl er det blitt dokumentert og det er en stor familie de kommer fra. Over 130 forskjellige arter. I Norge finner vi kun åtte av dem, men noen vil si at det er mer enn nok bare det. Du hører de ganske godt med sitt karakteristiske skrik «kra-kra». Skjæra er en av de åtte artene i tillegg til ravnen, lavskrike, nøtteskrike, nøttekråke, kornkråke og kaie. Ravnen er den største av dem.

Kråken er delvis trekkfugl og delvis standfugl. Det kommer an på hvor i verden du treffer på den og på temperaturen der du treffer den. De er overalt, så nær som der det ligger snø og is året rundt.

Også denne fuglen er glad i å forsyne seg med ting som ligger åpent og kan spises. Den «stjeler» alt den kommer over av mat. Og den spiser det aller meste av både kjøtt og frukt og helt til avfall fra mennesker.

Måker

Skulle jeg gå i detalj på alle artene av både kråker og måker så hadde jeg fått en del å gjøre, så jeg skal la det være. Men måken vi er mest vant til å se er kanskje Svartbaken, Gråmåken og hettemåken. De befinner seg delvis på land og delvis ut over vannområder.

I måkefamilien finnes det medlemmer i størrelsen fra 100 gram og opp til nesten to kilo. Svartbaken er den største og kan veie nesten opp til to kilo.