Lofoten birding

Lundefuglen

Lundefuglen

Fuglefjell finnes det flere steder oppover langs norskekysten. Og Lundefuglen kan være å se ved flere av disse plassene. Men det er ved Runde på Sunnmøre og ved Røst i Lofoten som er de viktige hekkeplassene for Lundefuglen. Utenfor hekketiden tilbringer den all sin tid langt ute til havs. Røst er stedet hvor det finnes mest Lundefugl under hekkeperioden på sommeren.

Lundefuglen

Bare Lunde eller Fratercula Arctica som den heter på latin eller lundefugl som vi også kjenner den som tilhører den gruppen fugl som heter pelagiske dykkende sjøfugl. Den blir også kalt for sjøpapegøyen på grunn av sitt fargerike nebb. Men det er mest i hekketiden at den er så fargerik. Utover vinteren svekkes fargene ganske betraktelig.

Familiemessig tilhører den lunder i alkefamilien. Han og hun er trofaste mot hverandre og man kan finne dem på begge sider av Nordre delen av Atlanteren. Tidligere var den enda mer tallrik enn hva den er i dag. Derfor har den blitt satt på lister over sterkt truete arter i Europa og sårbar liste i det internasjonale.

Hekkesesongen

I fem eller seks måneder er Lundefuglene på plass for å hekke. De starter allerede i April, og kan holde på til August eller til og med ut i September noen ganger. Den andre halvdelen av året tilbringer Lundefuglen langt til havs. England eller Storbritannia og opp til Grønland, Svalbard og over til Russland i Nord kan man finne Lunder. I Europa er det mest vanlig å finne de langs atlanterhavskysten. Lundefuglen bygger sitt eget rede ved å grave ut ganger i fuglefjell området. Det skjer i jordsprekker, fjellsprekker, små avsatser og liknende plasser. Men selv om de er på plass og begynner forberedelsene til hekkesesongen allerede i April så legger ikke hunnen eggene sine før i Mai eller Juni – da legger hun et eneste egg. Dette ruges og blitt tatt vare på av begge foreldrene. Etter snaue en og en halv måned så klekkes egget. Ungen blir i reiret i noen slikt som fem til syv uker før den er flyvedyktig. Men det som er litt merkelig er at selv når ungene er klare til å forlate redet, så kan de fortsatt ikke svømme. En sjøfugl som ikke kan svømme! Men det kommer ganske raskt etter at de har forlatt redet da – heldigvis for den. Ute til sjøs uten å kunne svømme hadde blitt et hardt liv i lengden.

Det er en del år siden det har vært gjort noen telling som jeg klarer å finne over bestanden av antall Lundefugler, men for 13 år siden ble bestanden anslått til å være mellom 5,5 og 6,6 millioner hekkende par. Den norske andelen av dette var på noe under 2 millioner. Litt over halvparten hadde tilhold i Barentshavet, men resten hadde tilhold i Norskehavet. Samt en meget liten andel kun på noen tusen hekkende par som hadde tilhold i Nordsjøen.Antallet har vært synkende siden den gangen. Mest på grunn av endringen i nærings tilgangen og endringer i klima. La oss håpe av denne fargerike fuglen fortsatt vil være å se til havs og på fuglefjellene om sommeren langs hele norskekysten.