Lofoten birding

Mer om fugler som er skadet

Mer om fugler som er skadet

Dette er den andre artikkelen som omhandler skadde fugler, hvor typiske skadetilfeller beskrives og hvilke tiltak som bør gjøres. Vi vil jo alle det beste når man oppdager skadde dyr, men noen ganger kan det faktisk bare gjøre vondt verre.

Derfor er det viktig å sjekke opp, hva som er riktig i hvert enkelt tilfelle. Jeg nevnte tidligere at Fuglehjelpen er nyttige å bruke, det er bedre å ringe dem enn å gjøre noe feil som kan skade fuglen enda mer. Jeg håper at også disse artiklene, kan være en hjelper på veien om det skulle være behov. Men husk det er kun en veileder, det er aldri noe fasitsvar når det gjelder skader hverken på mennesker eller dyr.

Sjøfuglen Lomvi

Det skjer at disse forviller seg på land, og trenger hjelp for å komme seg i vannet igjen. Om man finner en Lomvi på land, gjelder det å frakte dem til sjøen så snart som mulig. Om det er langt til sjøen, kan man alternativt sette den på en elv. Men mindre bekker og fontener i en by, holder ikke for denne fuglearten. Og husk at du aldri må gi en slik fugl brødmat, de spiser kun fisk og blir syke om de får annen føde.

Katten har skadet en fugl

Dette er også en vanlig skadesituasjon som kan inntreffe, og her er som ofte skadene så store at det er nødvendig med veterinærhjelp. Det er ofte at katten biter fuglen, og dette medfører ofte indre skader som man ikke kan se.Bruk Fuglehjelpen som henviser deg til veterinærer, som faktisk behandler og ikke avliver fuglen. Behandlingen koster deg ikke noe, selv om det eventuelt er din egen katt som står bak det hele.

Mating av fugler

Vi beveger oss litt vekk fra skader, og til dette med mating av fugler. Det er ikke noe i veien for å mate fuglene hele året, noen tror at helårsmating svekker instinktene til fuglene – men dette stemmer ikke.Helårsmating gjør fuglene enda mer robuste mote sykdommer, de blir bedre rustet for lange trekk og de blir også mer fruktbare.

Småfuglene kan ha så mange som 20 steder de søker mat, eller faste foringsplasser – så de er ganske så aktive på dette området. Om man bare mater dem deler av året, er oktober til juni den viktigste tiden.

Mange ting å tenke på når det gjelder mating

Solsikkefrø er som regel en vinner hos småfuglene, men dette gjelder ikke absolutt alle fuglene. Det finnes oversikter som viser hva de forskjellige artene spiser, så det kan være kjekt å se litt på hvilke fuglearter du har på foringsplassen din.

Ikke alle fugler spiser fra brett

De aller fleste spiser fra foringsbrett, men unntakene er Rødstrupe, Svarttrost og Dompap. Så om disse ikke finnes i ditt område, er det ikke noe problem med kun å mate fuglene fra brettet.Men om du vet du har en eller flere av disse ved foringsplassene, så legg også en del frø direkte på bakken.

Det kan være smart å variere forings stedene uansett, siden foringsbrett kan spre sykdommer. Renhold av brettet er uansett viktig, og dette er noe vi skal se nærmere på senere.