Lofoten birding

Nasjonalfugler og andre fremhevede fugler

Nasjonalfugler og andre fremhevede fugler

Det var et par kjappe artikler om eksklusive sjøfugler. I hvert fall etter min private mening. Men Norge har mye mer å by på i fugl verdenen enn bare de få jeg har vært innom til nå. La oss la sjølivet ligge en liten stund og se litt på hva som finnes på landjorda i Norge. Der er det mye både bra og mindre bra fugler. Jeg kan jo først kanskje ramse opp mange av de «daglige» fuglene som mange av oss ser hver eneste dag. Men jeg kommer også til å se litt på noen litt mer eksklusive fugler på landjorda.

De daglige fuglene

Bor man i sentrale strøk i Norge så ser man fugler som kråker, måker, skjærer, tror, spurv, blåmeis med flere slektninger, duer og flere med dem nesten hver eneste dag. Norges nasjonalfugl har 55 års jubileum som nasjonalfugl i år. Det var nemlig i 1963 at Fossekallen ble kåret til å være Norges nasjonalfugl gjennom en avstemning i NRK den gangen. De fleste land har sin nasjonalfugl. I Sverige er det svarttrosten, mens Danmark har Knoppsvanen.

Andre nasjonalfugler

Det er flere land som har store og praktfulle fugler som sin nasjonalfugl. Island har jaktfalken, Albania har krøllpelikanen, Litauen har storken og Polen har havørnen. Det fugler med status som nasjonalfugl i omtrent hvert eneste land, så dette var bare en liten del.

Fylkesfugler

De to siste fylkene som har kommet med på denne er Troms og Sogn og Fjordane. Når de har kommet med er det ti av Norges fylker som har sin egen fylkesfugl. Dette kåres som oftest i samarbeid med Norge Ornitologiske forening. Det er flere kjente og svært praktfulle fugler også blant Norges fylkesfugler. Men det må vel være Sør-Trøndelag sin da de har valgt havørnen som sin fylkesfugl.  Dette valgte skjer som oftest ettersom hvor representativ nettopp denne fuglen er i deres fylke. Og ofte stemt frem på en eller annen måte i sammenheng med NOF. Av andre fugler som er valgt til fylkesfugler kan jeg jo nevne Svart trosten, Blåmeisen, Linerlen, Kjøttmeisen, rypen, lerkefalken, hvitryggspetten, vipe og gjerdesmett. Da skulle alle våre fylkes fugler være nevnt og vår nasjonal fugl som jo er Fossekallen.

Norges har nasjonale utnevnelser i mye mer enn du sikkert er klar over, men det får bli i en annen artikkel / blogg fra meg. Nå skulle jeg jo snakke om fugler og fuglelivet innenlands og til havs.

I skogen

Går vi innover i skogen i Norge finner vi mange fugler der også. Vi finner de store fuglene som det jaktes på i perioder av året, og vi finner de som er mindre fugler og som lever i fred hele året. Da tenker jeg spesielt på uglene. Men av de som det jaktes mer på så tenkte jeg på rype, alle de forskjellige skogshønsene, orrfugl, og jerpe. Uglene lever dypt inne i skogene og det er mange arter av de i verden, men kun 10 arter lever i Norge. Det er Snøuglen, slag uglen, Hornugle, Hubro, Lappugle, Perleugle, spurvugle, Kattugle, Jordugle og Haukuglen. Det kan sporadisk skje at vi også får besk av enkelte andre arter, men ingen som lever i Norge permanent.