Lofoten birding

Naturen er et samspill

Naturen er et samspill

Da har vi avsluttet tema, som gikk på bygging av fuglekasser. Som jeg nevnte, så er det faktisk viktig for fuglene våre at vi hjelper dem medet bosted. Men det er klart at det er det lokale variasjoner, men inngrep i naturen fra oss mennesker – har stedvis gjort det vanskeligere for en del arter å finne naturlige steder å bygge reir.

Men vi er faktisk også avhengige av fuglene også, ja både de store og små. Naturen er bygget opp slik, at alle er avhengige av hverandre – for at det skal være balanse. I denne kjeden er også vi mennesker, og det er ofte vi som forkludrer denne naturlige balansen som er så viktig. Men la oss se litt mer på dette med fuglene våre, og ta noen eksempler på hva som menes – når jeg hevder at vi er avhengig av dem.

Insekter

Også insektene er viktige for naturen vår, selv om noen av de kan være ganske så plagsomme for oss mennesker. Men småfuglene som vi har rundt oss, er med på å holde antall insekter i sjakk – uten fuglene ville vi hatt langt mer insekter. Dette igjen, kan føre til skader på planter, blomster og trær. Det være seg i hagen, skogen eller i parkanlegg. Uten alle elementer som finnes i naturen vår, vil det gå ut over viktige ting som luftkvalitet, rent vann og ikke minst mattilgangen vår. Naturen er bygget opp av mange store og små brikker, som aller sammen har sin misjon – for at helheten skal fungere optimalt. Fuglene spiller en særdeles viktig rolle, og er ikke bare flotte å se på ved fuglebrettet en vinterdag.

Mange fuglearter er truet

Jeg var litt inne på dette med at fuglekasser er viktig, for at en del arter skal finne seg en boplass under egglegging og ruging. Naturvernforbundet jobber intenst og målrettet med dette, altså det å sikre leveområdene for småfuglene våre. Det være seg i skogen, parker og i kulturlandskapet. Som enkeltmenneske, familie og privatperson, kan ditt bidrag være å sette opp fuglekasser.

Sterke kontraster

Kjøttmeisen er et eksempel på en fugleart som faktisk ikke er truet, men snarere tvert om – den er i vekst over det meste av landet. Men det er ikke slik med alle artene våre, svært mange av dem sliter. Stikkord for noen viktige årsaker til at det er blitt slik, er for eksempel: Klimaendringer, industrialisering av jordbruket og mindre tilgang til mat for trekkfugler. Bildet er mer komplisert og sammensatt enn som så, men dette er altså viktige faktorer som spiller inn på fremtiden for mange av småfuglene våre.

Sterke kontraster
Sterke kontraster

Betydelig nedgang siste 20 år

Gjøken kjenner de fleste av oss til, men den blir langt mer sjelden dessverre. Bare på de to siste tiårene, snakker vi om en nedgang på cirka 50%. Det er svært alvorlig og alarmerende, og ikke noen som kan fortsette.Vipa er enda verre stelt, der er nedgangen på godt over 50%.Vi skal se mer på dette med truede fuglearter, i en artikkel som kommer i løpet av året.