Lofoten birding

Nesten en halv milliard fugler borte på 30 år

Nesten en halv milliard fugler borte på 30 år

Det er en del som skjer i naturen, som virkelig er skremmende. Det at en del arter er utryddet, og mange er i ferd med å bli utryddet – er jo ikke annet en dypt tragisk.

Det er viktig for både mennesker, dyr og insekter, at vi klarer å bevare artsmangfoldet – slik som vi forvalter naturen nå er nettopp artsmangfoldet sterkt truet. Jeg er ikke noen stor fuglekjenner, men kan nok mer mer om fuglearter enn mange andre. Dette er nok først og fremst fordi jeg har interessen, og ikke minst synes jeg det er spennende å følge med på adferden til disse krabatene. Nå skal vi se litt nærmere på, hvor ille det egentlig står til med naturen vår.

Tap av våtmarksområder

Skal vi tro flere kjente naturvernrådgivere, er tap av våtmarksområder den største og mest aktuelle årsaken – til situasjonen vi nå befinner oss i. Det er så klart mange andre årsaker også, men våtmarksområder er svært viktig for mange av våre fuglearter.Vipa er har for lengst forsvunnet i store deler av landet, og en nylig utgitt rapport viser at arter som tidligere var tallrike – bokstavelig talt stuper i antall individer.

Gjelder ikke bare fuglearter

WWF legger regelmessig frem en rapport som heter «Living Planet» Denne viser klart og tydelig, at ca 70 prosent av dyrelivet som vi hadde i 1970 – vil være borte bare om noen få år. WWF kaller det som skjer «En menneskeskapt masseutryddelse» Det er jo vanskelig å ikke være enig i dette, når man ser de dystre tallene som presenteres. Vi i Norge er ikke forskånet fra utviklingen vi ser globalt, mange av fugleartene her hjemme – har en dramatisk nedgang. Dette vil i sin tur, skape omfattende problemer for økosystemet. I naturen så henger alt nøye sammen, vi kan nok sammenlikne det med fallende dominobrikker slik jeg ser det.

Nesten en halv milliard fugler borte på 30 år
Nesten en halv milliard fugler borte på 30 år

90 prosent av tilbakegangen er hos tidligere tallrike arter

Tallet som jeg nevnte innledningsvis, gjelder kun for Europa. Det gjør jo det hele enda mer dramatisk, hva tallet er globalt har jeg ikke lykkes i å finne ut av.90 prosent av den totale nedgangen, finner vi hos arter som både var tallrike men også med stor utbredelse. Dette vil nok resultere i, at vi finner enda flere arter på den såkalte «Rødlista» ganske snart – altså lista over arter som er utryddingstruet.

Cirka én prosent nedgang årlig

Om vi fortsatt holder oss til de europeiske tallene, så viser dem en nedgang på rundt én prosent årlig. Vi kjenner vel alle til arter som Gråspurv, Sanglerke og Stær, dette er alle sammen arter som er berørt av nedgangen. Det kan nok tenkes at antall fugler på fuglebrettet, om noen år er langt lavere enn det vi er vant med i dag.

Over 4000 rødlistede arter i Norge

Jeg ble veldig overrasket over dette tallet, men slik er altså situasjonen for naturen og artene som lever der. Dette er ikke kun fuglearter, men det totale antall arter som er listet opp som truet.