Lofoten birding

Noen av våre trekkfugler – Bjørkefinken

Noen av våre trekkfugler - Bjørkefinken

Jeg har tidligere skrevet litt om når en del av våre trekkfugler, vender nebbet nordover og setter i gang den lange ferden mot norsk sommer.

Jeg tenkte å se litt mer på dette med trekkfugler, og skrive litt om noen av dem i alle fall – kanskje noen godt kjente og noen litt mindre kjente. En ting er distansen som fuglene tilbakelegger to ganger årlig, som i seg selv er veldig imponerende – men kanskje enda mer imponerende er navigasjonen deres. En del av artene vender tilbake til nøyaktig samme destinasjon, år etter år. GPS er et flott hjelpemiddel for oss mennesker, men disse små skapningene klarer seg altså helt fint uten den slags duppe ditter. La oss dra på tur!

Bjørkefink

Om du tror du hører Bjørkefinken synge om våren, kan det like gjerne være en Grønnfink du hører. Disse to fugleartene har nemlig tilnærmet lik fuglesang. Begge disse fuglene sin sang, minner nesten om breking, med andre ord en ganske karakteristisk lyd.Bjørkefinken er beige-oransje på bryst, vingebånd og vingeknoke. Hannene har mørkt hode, men dette er noe som kun skjer på slutten av vinteren og frem mot våren.

Trives ikke i lavlandet

I hekketiden er Bjørkefinken hovedsakelig å finne, i terreng som ligger høyt over havet. Typisk høyereliggende fjellbjørkeskog og barskog. Utenom hekketiden er den å finne også andre steder, men svært sjeldent i lavlandet.

September-oktober flyr den sørover

Dette er ingen langdistansetrekker, den nøyer seg med de sørlige- og vestlige deler av kontinentet. Her oppholder den seg vinteren i gjennom, for så å trekke nordover igjen i april/mai – som også er Bjørkefinken sin hekketid. Som jeg var litt inne på i en annen sammenheng, er det ikke alltid at trekkfuglene faktisk flyr sørover om høsten. Bjørkefinken er en art som gjerne blir igjen i landet, om tilgangen av mat er god nok. Den liker rognebær, bøkenøtter og granfrø.

Bygger reir i trær

Dette i seg selv er vel ikke så oppsiktsvekkende, men noen arter legger reiret også andre steder enn i trær – men ikke Bjørkefinken. Bygningsmateriale er strå, mose, ull, hår og lav.Eggleggings tid er normalt i månedsskiftet mai/juni, men kan variere fra sør til nord – den nordlige landsdelen ofte noe senere. Det er hunnen som står for rugingen, som har en varighet på 11-12 dager. Når eggene er klekket, bidrar begge foreldre med matingen.

Fuglekasser

Senere skal vi se mer på hvordan, man bygger gode og riktige fuglekasser. For det er ikke slik at det bare er å finne frem hammer og spiker, det er en del man skal tenke på før man setter i gang.Hvilke arter man får i fuglekassen(e) avhenger av både størrelse på selve kassen, størrelse på hullet og ikke minst hvor man plasserer den. Vi skal også innom dette med å gi fuglene mat om vinteren, men dette gjelder naturlig nok ikke våre trekkfugler – som da nyter sommer og sol et annet sted i verden. Jeg håper du blir med videre til neste artikkel, da dukker det opp en annen fugleart – som du sikkert vil bli bedre kjent med.