Lofoten birding

Noen av våre trekkfugler – Bokfinken

Bokfinken

Tidligere skrev jeg om Bjørkefinken, så vi forflytter oss nå videre på listen over noen av de andre trekkfuglene våre. Jeg tror nok at det i denne artikkelen, er det en fugleart folk kjenner godt – det er Bokfinken vi nå skal bli enda bedre kjent med. Heller ikke Bokfinken, er det man kan klassifiserer som en langdistansetrekker. Men etter hvert skal vi nok stifte bekjentskap, med arter som virkelig kan kalles for langdistansetrekkere – men ikke riktig enda.

Bokfinken

For egen del skrev jeg faktisk en særoppgave, om nettopp Bokfinken i naturfag på skolen. Jeg kan nok ikke si at jeg husker, eller vet alt om denne fuglen av den grunn – men litt ny Research skader jo uansett ikke. Ja kanskje vi skal si at det er å friske opp, i gammel kunnskap.Det som er lettest å kjenne igjen Bokfinken på, er at hannens bryst er brunrødt – og det samme er ansiktet. Hunnen har en mer ensfarget drakt, som kun er brun. Som en del andre fuglearter, er det hannen som er mest iøynefallende. På lik linje med Bjørkefinken, kan også Bokfinken forveksles med en annen fugleart når den synger – nemlig Løvsangeren. Det som skiller de to artene på sangen, er at Bokfinken har en del kraftigere lyd når den setter i gang sin fuglesang.

En av de mest tallrike i Norge

Dette er nok mye av årsaken, til at mange har et forhold til Bokfinken. Det er ikke mange arter, som er mer utbredt hverken i antall eller tilstedeværelse. I Nord-Norge er Bokfinken, det man betegner som en spredt hekkefugl. På sommerstid liker Bokfinken å spise edderkopper og andre insekter, men går over til frø og korn på høstparten. Når det gjelder habitater, så er den ikke særlig kravstor – den finnes stort sett over alt.

Trekker til Vest-Europa

Det at Bokfinken er i slekt med Bjørkefinken, er kanskje logisk. Men når det gjelder å overvintre ved gunstige forhold i Norge, så gjør Bjørkefinken dette langt oftere – enn det Bokfinken gjør. Men begge er helt klart trekkfugler, Bokfinken flyr til bedre klima i september – og vender ofte tilbake igjen i mars.

Egglegging

Bokfinken har en lang periode den legger egg, dette styres av når den kommer til Norge. Når vi vet at de første kan ankomme allerede i mars, så blir eggleggingsperioden fra slutten av april til slutten av juni. Hunnen trenger 12-13 døgn med ruging, før eggene klekkes. Cirka 2 uker etter klekkingen, så forlater ungene reiret.På lik linje med Bjørkefinken, så foretrekker Bokfinken rede i trær – og benytter mye av de samme byggematerialene så som; Fjør, strå og mose. Nøyaktig hvilke fuglearter vi skal jobbe med videre, har jeg ikke helt bestemt meg for enda. Men målet er å bli bedre kjent med flest mulig, men det er ikke mulig å skrive om dem alle sammen. Jeg har allerede nevnt, at vi skal vie tid også til noen langdistansetrekkere – så min neste artikkel vil med sikkerhet omhandle arter fra den kategorien. Enn så lenge er det bare å smøre seg med tålmodighet, jeg er straks tilbake folkens.