Lofoten birding

Ørn

Ørn

Det er vanskelig å definere hva en ørn er, fordi ørn er rett og slett navn på flere ulike arter av rovfugl. Det som er kjennetegnet på en ørn er at den er stor og imponerende, har et tungt hode og et kraftfullt nebb. Det ser mer ut som om de seiler gjennom luften, enn at de flyr. I mange økosystemer finner vi ørn på toppen, og den er viktig for økosystemet ved at den tar dyr og fugler som ellers kunne blitt altfor tallrike. Ørna kan bli svært gammel, og i fangenskap har vi sett en kongeørn bli hele 46 år. Vanligvis lever en ørn mellom 15 og 30 år. Som regel legger ørn bare ett eller to egg, men noen arter kan legge opptil 4 egg. Vi vet også at hos enkelte arter forekommer det søskendrap, der det sterkeste avkommet tar livet av det svakeste. Ørn beundres verden over og er ofte brukt som symboler på frihet og makt. De er blant de største fuglene i verden, har et utrolig godt syn og kan få øye på et bytte hele 3 kilometer unna.

De har store øyne, som kan oppta 50 % av hodet og de ser over 4 ganger bedre enn mennesker. Kjempehavørn regnes for å være den største ørnen i verden. Den kan bli 9 kilo tung, 1 m lang og har et vingespenn på imponerende 2,5 meter. Ørnene har ikke så mange fiender, og dersom de ender opp som bytter, er det som regel når de er unge og sårbare. Mennesker, hauk og vaskebjørn er blant ørnas få fiender. Som hovedregel er ørn monogame, og holder seg til en partner gjennom hele livet. Ørna er en imponerende jeger. Ørnas nebb er designet for å kunne rive kjøtt fra bein og beina er sterke nok til å kunne holde bytter over lengre avstander. Nebbet består av keratin, og vil fortsette å vokse på samme måte som menneskers negler. Det er observert ørn som har fløyet med en ung mulhjort på 6,8 kilo mellom klørne. Det største kjente byttet til en ørn var en duiker, en slags antilope på hele 37 kilo, som var 7-8 ganger større enn selve ørna som tok den.

Ørn i Norge

Ørn i Norge

I Norge har vi tre store typer av ørn. Disse er kongeørn, havørn og fiskeørn. Kongeørn og havørn er en del av haukefamilien (Accipitriade), mens fiskeørn er i en helt egen familie. Havørna er den største rovfuglen i Norge, og deretter kommer kongeørna. I Norge er all ørn fredet. Fiskeørna er den eneste av ørnene i Norge som nesten bare jakter på fisk. Arten var tidligere nær utdødd i Norge, men bestanden har økt og er anslått å være nesten 200 par. Havørn er den største rovfuglen i Nord-Europa. Vi finner den i store deler av Norge, og den eksporteres herfra til flere land i Europa. Det latinske navnet for kongeørn, Aquila chrysaetos betyr” Den gyldne ørn”. Mest sannsynlig kommer dette av at den har gyldne fjær på hodet. Den kan fly imponerende 320 km/t, og blir sett på som selve kongen av norske fugler.