Lofoten birding

Rødnebbterne

Rødnebbterne

Jeg har funnet ut at egentlig alle fuglearter, har sine særegenheter og sitt særpreg. Noen av de er kanskje mer ekstreme enn andre, og dette gjelder i alle fall den ene av de to artene vi nå skal se litt nærmere på. Jeg vet jeg har nevnt det før, men sier det gjerne en gang til – trekkfugler er imponerende både med avstander og ikke mint navigering. Jeg kan rett og slett ikke forstår hvordan en liten fugl, klarer å navigere riktig over store havstrekninger.

Lang trekkvei for Rødnebbterna

Det er litt av en langdistansetrekkfugl vi her snakker om, for Rødnebbterna hekker nord til Svalbard – og trekker helt sør til Antarktis. Dette er en distanse på ikke mindre enn 35.000 kilometer, noe som også gjør at det er denne arten som opplever mest dagslys i løpet av ett år.

Presise på ankomsttid

Det skal sies at det er ikke alle eksemplarer av arten, som trekker like langt. Noen av dem nøyer seg med Sør- eller Vest-Afrika, men det er uansett en lang tur. Det er oppdaget at de er veldig presise på sin ankomsttid, slik som i Tromsø kommer de nesten uten unntak tilbake 15.mai hvert år. Datoen kan variere med 3-4 dager, men det er ingen art som kan vise til noe liknende i alle fall.

Forsvarer reirplassen sin godt

Man skal være veldig forsiktig om man kommer inn i en koloni, hvor Rødnebbterner hekker. Eggene legges i groper på bakken, og de liker inntrengere i disse koloniene, svært dårlig.

Angrepene mot inntrengere, skjer ved at de mange ganger stuper ned mot de som skal jages vekk. Denne formen for angrep, rettes både mot mennesker og dyr.

Bytte av hekkeplass

Selv om Rødnebbterna er veldig stabil på ankomsttid om våren, så er den i motsetning til en del annen sjøfugl – ganske rask med å bytte hekkeplass fra år til år. Man tror at dette kan ha med tilgang av mat å gjøre, den vil med andre ord sikre seg lettest mulig tilgang av mat nær hekkeplassen.Maten består i hovedsak av fisk, insekter og krepsdyr. Metoden som brukes for å fange fisken, er den som kalles for stupdykking. Denne metoden er det jo en del andre fuglearter som også benytter, og kan ikke sies å være spesiell for Rødnebbterner. Insektene snappes i lav høyde over vannflaten, og de er ganske så effektive i sin jakt.

Mange fuglearter

Vi har etter hvert vært innom en god del fuglearter, og flere kommer det ganske så snart. Det å ha fugler som hobby er faktisk ganske populært, og vi skal bli enda bedre kjent med noen som har en slik hobby.Vi har jo vært innom både fuglekikking, fuglekasse og foring av fugler på vinterstid. Alt dette skal det komme mer om ganske så snart. Men det man skal huske på når det gjelder foring, er at alle fugler spiser ikke det samme, og renhold er også viktig med tanke på sykdommer som fuglene kan smittes med. Det at ikke alle fugler spiser fra brett, er det kanskje heller ikke alle som vet.