Lofoten birding

Sjøfugler som gruppe

Sjøfugler som gruppe

Vi har skrevet en hel del om forskjellige fuglearter, og fokuset har vært mest rettet mot artene som finnes i den nordlige landsdelen. Det at Norge er et land med mye sjøfugl er allmenn kjent, og det er kanskje ikke så unaturlig at det er slik med den lange kystlinjen vår. Men det er også andre forhold som påvirker fuglebestanden i stor grad, nemlig det er at mange områder av kysten vår har svært gunstige forhold for en rekke arter – men nå skal vi se på våre sjøfugler og gruppeinndelingen av en del arter langs kysten vår.

Sjøfugler er tilknyttet havet

Det er kanskje ikke så merkelig at sjøfuglene er å finne nært hav og ved fjorder, men de kan faktisk også trekke et stykke innover i landet – så vi snakker her om hovedregelen g så klart opphavet til fellesbetegnelsen. Samlenavnet sjøfugler er gruppenavnet for en rekke fuglearter, og de deles inn i fem undergrupper sortert etter hva de spiser av mat/ernæring.

De fem undergruppen av sjøfugler

Siden sjøfuglene har forskjellige måter å livnære seg på, så finnes de typisk på ulike steder langs kysten og i havområdene. Man kan jo snu på det hele, og si at føden er styrt og bestemt av deres valg av leveområde og den aktuelle tilgangen av mat. Fjæretilknyttede arter, kystbundne overflatebeitende sjøfugl, kystbundne dykkende sjøfugl, pelagisk overflatebeitende sjøfugl og pelagisk dykkende sjøfugl. Dette er altså de fem undergruppene sjøfuglene er delt inn i, som alle sammen har en rekke arter knyttet til seg.

Sjøfugler er tilknyttet havet
Sjøfugler er tilknyttet havet

Artene delt opp i grupper

Det er nok noe avvik ut fra hvilken kilde man søker i, men i hovedsak er artene delt opp gruppevis etter følgende gruppenavn på sjøfugl; måsefugler, alkefugler, pelikaner, stormfugler, fregattfugler, pingviner, suler, skarver og tropiskefugler.

Den mest vanlige sjøfuglmaten

Det er krepsdyr og fisk som er hoved ernæringen til sjøfuglene, og maten fanges eller beites i sjøen, elever og innsjøer. Det er noen arter av sjøfugl som også har andre sjøfugl eller generelt fugler på menyen, nemlig måser og joer. I 2005 ble det estimert en norsk bestand av sjøfugl på cirka tre millioner hekkende par, og dette er et høyt tall med tanke på at den nordatlantiske bestanden totalt teller cirka 20 millioner hekkende par.

Fugler har alltid fasinert oss mennesker

Vi skal ikke gå mer inn på hver enkelt art denne gang, og vi har tidligere skrevet en hel del om mange av artene. Men jeg tenkte å dvele litt ved dette om fugler, og kanskje sjøfugler spesielt. Mange av oss har mange spesielle minner og opplevelser knyttet til observasjoner av fugler. Jeg har mang en gang gått i fjæra og fått oppleve forskjellige sjøfugler, der de på jakt etter mat stuper ned og fanger fisk bedre enn noe annet individ på kloden kan klare. Eller når man sitter på dekk en flott sommerdag, og måsene ivrig følger båten utover fjorden. Det at det er noe helt spesielt med fugler, er ikke noen tvil – de har i alle fall alltid fasinert meg.