Lofoten birding

Sjøfugler

Lomvien

Som alle vet så er det utrolig mange fugler som flyr forbi Norges land. Og det er utrolig mange fugler som bor i Norge på heltid og på deltid om man kan si det slik om fugler. Men kjenner du til alle de forskjellige? I dag er det jo enkelt å finne informasjon om saker man ikke vet noe om. Internett er til stor hjelp for den som er interessert i å finne ut om ting man ikke kjenner godt til. Jeg har lest meg opp litt på fugler den siste tiden og blir ganske overrasket over saker og ting jeg ikke var klar over.

Dykkende fugler

La meg forsøke å «tegne et bilde her»; Du er ute sammen med noen kamerater for å dykke litt. Dere er erfarne gode dykkere så dere kan dykke ganske dypt og har tilgang på skikkelig utstyr selvfølgelig.

Langt der nede i vannet forventer dere jo å finne fisk og andre marine vesen. Det dere sikkert ikke forventer er å komme over en fugl som er på dykking etter mat! Men det er faktisk mulig. Det har blitt registrert fugler som kan dykke helt ned mot 200 meter. Og underveis samler de mat gjentatte ganger. Vingene bruker de som finner eller luffer, og det er ganske mye mat de kan samle på et slikt dykk om maten er der. Denne typen fugler kalles for Pelagisk sjøfugl. Med det menes at de er sjøfugler som tilbringer mesteparten av sitt liv til havs og gjør nesten alt der ute. Kun når det er hekketid kommer de inn til kysten i store kolonier og hekker.

Fugleartene

Eksempler på slike pelagiske sjøfugler er Lomvi, Alkekonge, Alke, Polarlomvi og Lundefugl.  Alle disse artene er ganske kjente fugler å se ute på sjøen, men ikke ofte nært land.

Alkekongen er en av disse pelagisk dykkende sjøfuglene vi har. Men den er den minste av alle alkefuglene og tilhører familien alkefugler. Og det påståes at alkefamilien sannsynligvis er den mest tallrike sjøfuglen i verden. Rundt 15 millioner par påstås det at det finnes av dem.

Kongen er liten og kompakt med kort og lite nebb og små bein. Fargene er svart og hvitt. Totalt kan fuglen bli opp mot 20 centimeter og veie opp til 200 gram.

Lomvien

Etter å ha snakket om minstemann i slekten, så får vi ta motsatsen og snakke litt om den største i slekten. Lomvien eller Ringvien er den største i slekten av alker. Arten finnes i tempererte og lavarktiske kyststrøk i nordområdene i Atlanterhavet og Stillehavet.

Lomvien som vi finner i Norge er som ofte å se på Bjørnøya hvor den hekker og før opp ungene. Av de totalt 100 000 parene som skal finnes så er det også noen som hekker på Spitsbergen.

Norge har jo ganske mange sjøfugler siden vi har den lange kystlinjen oppover langs hele landet. Og det er mange av de som er slike pelagisk dykkende sjøfugler, men det er også mange andre varianter. Pelagisk overflatebeitende sjøfugl, Kystbundne dykkende sjøfugl , Kystbundne overflatebeitende sjøfugl og Fjæretilknyttede fuglearter.