Lofoten birding

Tyrkerdue

Tyrkerdue

Som jeg nevnte i en annen sammenheng, så finnes det over 40 duearter totalt. En del av disse finnes i Norge, og jeg tenkte at vi skulle bli litt bedre kjent med dem nå. Eller det vil si, bli bedre kjent med noen av dem – for det er hverken tid eller rom for å skrive om de alle sammen. Det at en del har duer som hobby, kn jeg lett forstå. De er noen artige og sosiale skapninger, som man lett kan komme på relativt nært hold av. Men man skal huske at By duen er helt spesiell, de andre dueartene er langt mer skye av seg. Dette kommer rett og slett av at de ikke er vant med folk, slik som den urbane By duen er.

Tyrkerdue

Det er nok en selvfølge hvor denne duearten stammer fra, men den finnes på langt nær lenger bare i Tyrkia. Streptopelia decaocto, er det vitenskapelige navnet på den. Men på lik linje med By duen, tror jeg vi holder oss til Tyrkerdue – for all enkelhets skyld.

Liten og slank

I motsetning til den mer kjente By duen, er Tyrkerduen langt mer liten og nett i kroppen. Den har også kun en farge på fjærdrakten, nemlig sandfarget. Den er også utstyrt med et nakkebånd, som er i fargen sort. Den er derfor ganske lett å kjenne igjen, men kan på avstand forveksles med Ringduen – i alle fall av de som ikke er så kjent med fuglearter. Tyrkerduen er en standhaftig liten krabat, som oppholder seg i Norge hele året – den er med andre ord ikke noen trekkfugl.

Opprinnelig en fugl som trives i varmen

På lik linje med oss mennesker, trives Tyrkerduen best i varmen. Dette fordi den kommer fra den sørøstlige delen av Europa, og videre gjennom Asia til Japan. Det at den nå er en helårsfugl i Norge, kommer nok av at den gradvis har tilpasset seg vårt kalde klima.

Spredte seg nordover i Europa

I løpet av forrige århundre, spredte arten seg til nesten hele Europa. I Storbritannia kom den først i 1960, og bare noen få år senere var den også å finne i Irland. Nøyaktig når den kom til Norge, har jeg ikke lykkes i å finne ut av.

Hekker nord for Polarsirkelen

Det at Tyrkerduen nå faktisk hekker nord for Polarsirkelen, viser at den finnes i hele landet vårt. Den kom først til Sør-Norge, men har senere trukket seg lenger og lenger nordover. Den er å finne både på landsbygda, men også i byene. Noen kaller by duene for Tyrkerdue, men dette er altså ikke riktig. Det at man kan finne en og annen Tyrkerdue, sammen med By duer er ikke uvanlig.

I USA ved et uhell

Ja det var faktisk et uhell som gjorde at Tyrkerduen, nå er å finne over store deler av USA. På 1970-tallet ble det vet et uhell sluppet ut tyrkerduer på Bahamas, hva disse duene gjorde i fangenskap på Bahamas – sier historien ikke noe om. Ved en telling i 1999, fant man ut at Tyrkerduen var å finne i helle 22 stater i USA.