Lofoten birding

Vernede fugler i Norge og verneområder

Vernede fugler i Norge og verneområder

Enkelte fugler er mer vernet enn andre. Det er fordi noen er det færre av enn andre. Gråspurver, linerler og kråke og måker finnes jo i et uendelig antall over det ganske land. Mens det er de fuglene som står i fare for å bli utryddet som er vernet om på en helt spesiell måte. Norge har flere slike områder hvor det er totalt forbudt å røre fuglene på noen som helst måte.  «Important Bird Area» heter slike områder og finnes på flere plasser i Norge.

Vernede fuglearter

I 16 v 18 av Norges fylker har vi slike «Importent Bird Area». Altså områder som på norsk kalles for fuglereservat. Det er områder som er kun for fugler. Vi mennesker har vel ingenting der inne å gjøre. Om det er straffbart å bevege seg inn på slike områder vet jeg faktisk ikke. Men det er vel fullt mulig å finne ut. Det står sikkert opplysninger i utkanten av slike områder eller så finner man garantert noe om dette på nettet. Det er regler for at et område skal kalles for «Important Bird Area» som blir regulert på høyt plan av Europa- Hovedregelen er at det skal være fuglearter der som er truet for å bli utryddet. Det blir da selvfølgelig nesten sett på antallet fugler det finnes av den arten, hvordan dens utvikling er og hvor mange som er i det aktuelle området. Noen av de artene i Norge som har status som vernede er Dverggås, Stellerand, Åkerrikse, Dobbeltbekkasin og Havørn.

Verneområder

Som nevnt så har Norge slike fuglereservater over hele landet. Men det er i Nord Norge de fleste av dem finnes. Av Norges drøyt 50 slike områder finnes nesten 60 prosent i nordre delen av landet. Fra Lista i syd til Kongsøya i nord finnes det slike viktige fugleområder i Norge. Totalt er det registrert 52 slike spesielle steder. Det er flere enn disse 52 plassene som er spesielle fugleplasser egentlig i Norge da. Men det er disse som ansees for å være spesielt viktige. Det finnes lister med langt over 300 fugleplasser i landet vårt. Svalbard har også sine spesielle plasser.

Av de fugleartene jeg nevnte tidligere her så er Varangerfjorden spesiell fordi den har en stor bestand av Stellarand. Smøla er også registrert som en slik spesiell plass på grunn av mye Havørn i dette området. Viktig å ta vare på fuglene våre så disse plassene er «verdt sin vekt i gull» for å si det med «store ord». I innlandet er også Hardangervidda og Dovrefjell spesiell på grunn av en stor bestand av Dobbeltbekkasin som lever i de områdene.